Späť

Základné zmeny v daniach a odvodoch 2017

Pridané: 16.1.2017 11:03:20

16 Január 2017

Základné zmeny v daniach a odvodoch 2017

 • Firemná daň od 1. januára klesla na 21% (z 22 %).
 • Dividendy zo ziskov za účtovné obdobie začaté 1. 1. 2017 pre fyzické osoby sa zdania zrážkovou daňou 7 % (35 % ak zdroj alebo príjemca dividendy je v nezmluvnej krajine), no rušia sa zdravotné odvody z dividend.
 • Živnostníci si budú môcť odrátať paušálne výdavky až do výšky 60 % (predtým 40 %), najviac do sumy 20 000 eur ročne, pričom si ich nemusia uplatňovať po mesiacoch.
 • Stúpnu minimálne základy u zdravotných a sociálnych odvodov.
 • U sociálnych odvodov sa zvýšila horná hranica pre ich platenie - aktuálne sa platia až z príjmov 6 181 eur (predtým 4 290 eur), u zdravotných odvodov sa horná hranica zrušila úplne, platia sa zo všetkých príjmov.
 • Zavádza sa osobitný odvod 8% na celé neživotné poistenie - poisťovne ho budú platiť z vybraného poistného (doteraz sa platil len u povinného poistenia áut).
 • Zavádzajú sa úroky z omeškania vo výške 1,5% pri neoprávnene zadržanej vratke DPH - daniari ich daňovníkom musia rátať a platiť od 6. mesiaca po termíne pôvodného vyplatenia vratky.
 • Novela Daňového poriadku sprísňuje postihy voči daňovníkom vo viacerých oblastiach
 • Vyplatený likvidačný zostatok spoločníkom – fyzických osôb je od 1. 1. 2017 predmetom dane z príjmov, teda ho musia zdaniť.

Zmeny odvodov pre živnostníkov

 • Minimálny vymeriavací základ u sociálnych odvodov stúpol na 441,50 eur (zo 429 eur), živnostníci tak najmenej zaplatia 146,35 eur, najviac 2.048,99 eur (z príjmu 6 181 eur a vyššieho). vypočítané z nového maximálneho vymeriavacieho základu pre SZČO je 2.048,99 eura.
 • Minimálny základ pre platenie zdravotných odvodov stúpol na 441,50 eur, najnižšie preddavky stúpli na 61,81 eur (predtým 60,06 eur), zrušila sa horná hranica pre platenie odvodov.

Aké odvody/dane sa platia z dividend (platí pre FO)

 • Dividendy za účtovné obdobie, ktoré začalo najneskôr 1. 1. 2003, sa zdaní zrážkovou daňou 7% (odvedie platiteľ dividendy).
 • Z dividend za účtovné obdobie, ktoré trvalo v období od roku 2004 do konca roku 2010, sa neplatí ani daň, ani odvody.
 • Z dividend zo ziskov za roky 2011 až 2016 sa platia zdravotné odvody vo výške 14%, pri vyplatení tento rok platí strop 52 980 eur (vyplatením si kumulovaných dividend možno na odvodoch ušetriť).
 • Dividendy z účtovného obdobia od 1. 1. 2017 sa zdania zrážkovou daňou 7% (odvedie platiteľ dividendy), sadzba stúpa na 35%, ak zdroj alebo príjemca dividendy je v nezmluvnej krajine.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info