Viac o dochádzke

 • Všetky základné potrebné komponenty pre montáž a inštaláciu systému sú súčasťou balenia

 • Moderný vzhľad a logické riešenie pomocou záložiek podľa štandardov moderných aplikácií

 • Intuitívne a jednoduché ovládanie aplikácie, exporty a tlače zostáv s pomocou sprievodcov exportu a tlače

 • Automatické sťahovanie aktuálných verzií

 • Jednoduchá montáž, nastavenie a ovládánie

Program je navrhnutý tak, aby ho mohli rýchlo začať využívať aj ľudia, ktorí nie sú počítačovými expertmi, ale zároveň poskytoval všetky bežne potrebné funkcie pre evidenciu a vyhodnotenie dochádzky. Ide o jednoužívateľský program pre bežné počítače s operačným systémom Microsoft Windows. Pre detailnejšie zoznámenie s možnosťami programu sa môžete pozrieť do užívateľskej príručky. Pre zoznámenie s užívateľským prostredím programu ponúkame niekoľko obrázkov obrazovky.

Denný prehľad dochádzky

denny prehôad

Denný prehľad dochádzky dáva užívateľovi prehľadnú informáciu o odpracovanej dobe každého zamestnanca v konkrétnom dni.

 • grafické znázornenie odpracovaného úseku, takže možno jednoducho zistiť neskoré príchody a predčasné odchody zamestnanca

 • farebné odlíšenie úseku práce a úseku prerušenia

 • prehľadné zobrazenie časov denného fondu pracovnej doby, odpracovanej doby a denného salda (nadčasov) u každého zamestnanca

 • záporné saldo (chýbajúce hodiny) sú zvýraznené tučným formátom časového údaja

 • kliknutím do ktorejkoľvek bunky v tabuľke sa v bočnom panele v pravej časti tabuľky zobrazí detail dňa s časovými hodnotami prechodov zamestnanca vo zvolenom dni. Bočný panel možno zobraziť/skryť

 • farebný tisk zobrazenej tabuľky vrátane grafického zobrazenia úsekov

 • export zobrazenej tabuľky do formátu csv, html, jpg, MS Excel

 • jednoduché listovanie v denných prehľadoch pomocou šipiek pre zobrazenie požadovaného dňa alebo výber požadovaného dňa v kalendári


Zoznam zamestnancov

zoznam zamestnancovK prehľadnému zobrazeniu zoznamu zamestnancov evidovaných v systéme, vybraných parametrov a osobných údajov každého z nich, slúži Zoznam osôb.

 • jednoduché pridávanie a odoberanie zobrazených stĺpcov, čím si užívateľ zobrazí len požadované informácie o zamestnancoch

 • možnosť meniť poradie jednotlivých stĺpcov, čo znamená, že si užívateľ môže nastaviť poradie jednotlivých stĺpcov a tým aj odpovedajúcich informácií podľa dôležitosti

 • triedenie záznamov podľa zvoleného stĺpca vzostupne/zostupne (napríklad podľa osobného čísla, priezviska atď.), takže možno zoradiť zamestnancov napríklad abecedne podľa priezviska 

 • filter podľa znaku, čo znamená napríklad vyhľadávanie konkrétneho zamestnanca zapísaním niekoľkých začiatočných písmen priezviska

 • tlač Zoznamu osob v takom rozsahu a s takými informáciami, ktoré sa užívateľovi zobrazujú na monitore. Ak si odfiltruje len nejakú skupinu zamestnancov, vytlačí sa len tá skupina, ktorá je zobrazená na monitore.

 • export Zoznamu osôb do formátu txt, csv, html, MSExcell a možnosť nastavenia vlastností exportovaného súboru prostredníctvom sprievodca exportu (napr.pre MS Excel možno nastavovať šírku jednotlivých stĺpcov, hlavičku a pätičku, názvy jednotlivých stĺpcov a ich šírku, štýl a veľkosť písma obsahu jednotlivých buniek, farbu jednotlivých stĺpcov)

Mesačný prehľad dochádzky

mesacny prehlad dochadzkyV Mesačnom prehľade dochádzky sú prehľadne uvedené informácie o odpracovanej dobe a salde (nadčasoch) všetkých zamestnancov v každom dni v mesiaci a súhrnné hodnoty za mesiac.

 • prehľad o fonde pracovnej doby, odpracovanej dobe, salde (nadčasoch) všetkých zamestnancov za každý deň za celý mesiac

 • prehľad o fonde pracovnej doby, odpracovanej doby, salde (nadčasoch) všetkých zamestnancov súhrnne za celý mesiac

 • denná odpracovaná doba menšia ako je denná FPD je zvýraznená tučným formátom časového údaja

 • kliknutím na bunku s časovou hodnotou odpracovanej doby, salda alebo FPD sa v bočnom panely v pravej časti tabuľky zobrazí detail dňa s hodnotami priechodov zamestnanca vo zvolenom dni. Bočny panel možno zobraziť/skryť

 • export zobrazenej tabuľky do formátu csv, html, jpg, MS Excel

Dochádzkový list

dochadzkovy list

Dochádzkový list slúži k prehľadnému zobrazeniu jednotlivých úsekov práce alebo prerušeniu zamestnanca v rámci dňa v mesiaci a k implementácii ručných zmien (doplnenie chýbajúcich priechodov a úsekov).

 • prehľadné znázornenie jednotlivých úsekov práce a prerušenie v rámci dňa v celom mesiaci

 • farebné odlíšenie úseku práce a úseku prerušenia

 • prehľadné zobrazenie časov denného fondu pracovnej doby, odpracovanej doby a denného salda (nadčasov) pre každý deň v mesiaci

 • neštandartné stavy – napríklad neoznačené priechody alebo neoznačené úseky sú v riadku zvýraznené výkričníkom

 • farebné odlíšenie priechodov vytvorených na snímači (čierna farba) od priechodov vložených užívateľom (modrá farba)

 • možnosť ručného vloženia časového údaja chýbajúcich priechodov alebo celých úsekov, oprava časových údajov priechodov, ručná oprava výsledných denných hodnôt odpracovanej doby a salda

 • uskutočnenie prepočtu dochádzkového listu kedykoľvek v priebehu vykonávania ručných zmien a tým pádom aktualizácia stavu odpracovanej doby a salda (nadčasov)

 • jednoduché listovanie pomocou šipiek pre zobrazenie požadovaného mesiaca a osoby

 • tlačová zostava dochádzkového listu s hodnotami časových údajov tak, jak sú zobrazené na monitore

 • export zobrazeného dochádzkového listu do formátu csv, html, jpg, MS Excel

Nastavenie vlastných prerušení pracovnej doby

prerusenie pracovnej doby

Systém umožňuje užívateľovi nadefinovať ľubovoľné vlastné prerušenie a súčasne tomuto prerušeniu prideliť klávesu snímača.

 • užívateľ si môže nadefinovať ľubovoľné množstvo prerušení, prerušenie nemusí byť spárované s klávesou snímača, tým pádom bude vložené len ručnou editáciou dochádzkového listu

 • prerušeniu môže užívateľ priradiť akúkoľvek klávesu kliknutím na odpovedajúci symbol na obrázku snímača ( viď obrázok )

 • obsadené klávesy sú na obrázku snímača odlíšené šedou farbou, neobsadené modrou farbou

 • nabehnutím kurzora na obsadenú klávesu na obrázku snímača sa zobrazí bublina s názvom prerušenie, ktoré bolo klávese priradené

 

Nastavenie ľubovoľného úväzku pre ktorýkoľvek deň v týždni

uvazok

Systém umožňuje jednoduché nastavenie denného úväzku dokonca aj odlišného pre ktorýkoľvek deň v týždni.

 • ak je dĺžka denného úväzku rovnaká pre všetky dni v týždni je možné ho nastaviť centrálne na jedinom mieste systému pre všetkých zamestnancov alebo individuálne každému zamestnancovi (v prípade odchýlky)

 • je tiež možné nastaviť inú dĺžku úväzku pre ktorýkoľvek deň v týždni a to opäť centrálne pre všetkých zamestnancov alebo individuálne každému zamestnancovi podľa jeho pracovného režimu

 • dĺžku denného úväzku možno editovať pre ktorýkoľvek deň a zamestnanca priamo v dochádzkovom liste

 

Zaokrúhlovanie časových úsekov

Vďaka zaokrúhlovaniu možno získať údaje o odpracovanej dobe napr. s presnosťou na polhodiny.

Zaokrúhlovaním úsekov je myslená automatická úprava dĺžky časového úseku. V predvolenom nastavení systém spočíta dĺžky úsekov (napríklad odpracované doby) s presnosťou na minúty. Veľa firiem však nezaujíma skutočnosť, že zamestnanec odpracoval napr. 8 hodin a 18 minút, ale chce mať výslednú odpracovanú dobu zaokrúhlenú na „štvrťhodiny" alebo „polhodiny".

Zaokrúhlenie prispieva nielen ku „krajším" výsledkom časových hodnôt, ale dajú sa s jeho pomocou tiež elimitovať drobné nadčasy.

zaokruhlovanie

zaokruhlovanie

 

Ignorovanie nadčasov

Ignorovanie nadčasov slúži k eliminácií nadčasových hodín, ktoré v skutočnosti za nadčasy nie sú považované.

Ignorovanie sa týka denného nadčasu. Zamestnanci prichádzajú do zamestnánia o niečo skôr pred začiatkom zmeny a odchádzajú v určitom časovom intervale po ukončení zmeny. Tieto časy vytvoria v mesiaci nadčasové hodiny, ktoré v skutočnosti za nadčas nie sú považované. Definovaním časového intervalu ignorácie je možné eliminovať denný nadčas do dĺžky tohto intervalu.

ignorovanie cezcasovignorovanie cezcasov

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info