Účtovné služby

  • ponúkame Vám vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva v Skalici štandardným spôsobom, v našej prevádzke a na našej technike, 
  • účtovníctvo je spracovávané prostredníctvom informačného systému PREMIER system,
  • evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní DPH,
  • saldokonto odberateľov a dodávateľov – prehľad o úhradách,
  • spracovanie účtovnej závierky, spracovanie štatistických výkazov,
  • priebežné vyhodnocovanie daňového základu,
  • vypracovanie finančnej analýzy, ktorá umožňuje prehľad a porovnávanie účtovných výkazov za dané časové obdobia (rok, štvrťrok, prípadne mesiac),
  • spracovanie agiend prostredníctvom služby ÚČTO-OnLINE – účtovníctvo v reálnom čase,
  • účtovné poradenstvo.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info